Vyrovnávanie podláh

NIVELAČNÉ STIERKY

V prípade ak podklad nemá dostatočnú rovinnosť jenutné vykonať zrovnanie povrchu. Na tento účel požívame cementové kalcium sulfátové potery z liateho asfaltuna. 

OSB DOSKY

Na zrovnávanie extrémne nerovných povchov používame OSB dosky, ktoré umožňujú okamžitú pokládku podlahovín, čo skracuje celkový  čas montáže.